Posts Tagged ‘eurokrisen’

Referat från vår EMU-debatt

2014/01/02

Här kommer ett referat från vår debatt om EMU, ”10 år senare. Fyra frågor om Euron och EMU”, med Bo Kragh, Erik Åsbrink och Harry Flam i ABF-huset i Stockholm den 24 november. Referatet är skrivet av föreningens sekreterare Lilian Sjöström.

Vår ordförande Anna Hedh hälsade alla välkomna och presenterade de inbjudna debattörerna: Erik Åsbrink, Harry Flam och Bo Kragh samt Peter Gustavsson, som moderator.

Peter gjorde en kort inledning och framförde dagens frågor: Vad som hänt, Vad innebär krisen i EU, vilka är argumenten för respektive emot Euron samt blir det en ny folkomröstning?

Erik Åsbrinks inledningsanförande innehöll bla. hans argument för att han röstade Ja vid folkomröstningen men att han också insett risken för asymetriska chocker och nackdelen att den skulle inskränka vår integritet som egen stat. Han ser inte att det endast är Euron som orsakat kriserna, men Euron har delvis hindrat de krisande medlemsstaterna att lösa krisen.

Bo Kragh inledde med den enda fördelen med Euron: att slippa växla pengar. Med Facit i hand kan man se att Euroländerna inte haft så mycket fördelar av gemensamvaluta. T.ex deras inflytande jmf med länder utanför. Bara Tyskland som har stort inflytande. Krisen har bidragit till extremisters utveckling och folken har inte blivit vänligare mot varandra. Svenska folket räddade sig själva genom att rösta nej. Idag är det endast 17% av svenskarna som vill ha Euron. Kravet att svälta sig ur krisen har gett obehagliga effekter. Banker har räddats, men det har gått ut över medborgarna. Ett Euroland degraderas från att vara en självständig stat till att bli som ett län.

Harry Flam inledde med frågan: ”Bör Sverige gå över till Euron? Han röstade Ja i folkomröstningen och skulle rösta Ja nu också. Sedan gick han in på ”hur vi ekonomer ser på att delta i valutaunionen”. Transaktioner kostar och den nominella växelkursen påverkar konkurrenskraften. Utrikeshandeln har ökat kraftigare inom Eurogruppen än hos de länder som står utanför. Nackdelarna är att gemensam ränta är sämre anpassad än nationell penningpolitik. Det kan ge en ond spiral och det är svårare och kostsamt att återfå förlorad konkurrenskraft utan egen penningpolitik… Rörliga växelkurser leder till spänningar mellan länderna. Han avrundade med att framföra att det är en tragedi med de problem som uppstått och att de kanske inte blir bättre utan sämre. Låneboom pga Euron gav låg ränta. I paneldiskussionen som följde tog B.K fram jämförelsen med andra valutaföreningar tex dollarn och att en ökad integration som ger ännu större banker är ingen lyckad utveckling. Den svenska kronan har setts som en skvalpvaluta, men vi i Sverige har haft en förmån med egen valuta.

E.Å. tog upp frågan: vad är alternativet? Han vill se en ökad integration, inte splittring. Det demokratiska underskottet i EU inte bra, Han välkomnar en mer federal struktur.

H.F. kommenterade vår självständiga Centralbank i Sverige, men räntan inte avvikit från ECB:s. Svensk ekonomi är starkt sammanflätad med Europas.

B.K. Framförde bl.a. att den Keynesianska ekonomiska politiken är olaglig idag enligt Maastricht regler. Krig har uppstått där länder haft gemensam valuta. Fungerande nationer är garanten för Demokrati. Tack vara vår svenska offentlighetsprincip har vi insyn i vår Riksbank. Härefter fick publiken ställa frågor, men det blev inte bara frågor, även egna åsikter framfördes. Tex EU är inget fredsprojekt. Militäriseringen har ökats. Demokratibegreppet är centralt. Stor lagstiftning styrs från EU. Ekonomer ser inte helheten. Demokratiska aspekter även på folkomröstning. Om vi röstar nej krävs ny folkomröstning. Om vi röstar Ja krävs ingen ny omröstning. De miljarder som skulle rädda Grekland gick istället till att rädda banker. Tyskland bröt mot Maastricht – hur kunde de få komma in i Euron? Som svar på några frågor framförde

E.Å.: Sydeuropa har speciella problem. Det är inte acceptabelt med korruption och att folk inte betalar skatt.

BK. Sa att om de haft egna valutor hade de kunnat ta egna demokratiska beslut och lösa problemen på andra sätt.

H.F framförde att han tycker det är obehagligt med nazisters och fascisters utveckling, men de finns även i länder utanför Euron.

B.K. framförde att trots att 80% av folket säger Nej till Euron är 70% av riksdagsledamöterna för Euron. Vår Riksbank är transparent, det är inte ECB.

E.Å. framförde att även Sverige är med i EMU, men vi har inte gått med i det 3:e steget som är gemensam valuta.

HF. Sverige har c:a 50 % (av BNP) utrikeshandel, Kina är en mycket liten del i den. C:a 50% går till Europa, 10& till USA, 10% till Sydostasien. I panelens avslutsrunda ville E.Å bredda perspektivet. Ett fördjupat EU-samarbete är ett fredsprojekt. Trots kritik mot mycket av det som händer i EU är det, det bästa alternativet.

HF instämde med E.Å.

B.K. avrundade med att ställa frågan om ökat inflytande, han frågade om Finland har stort inflytande. Därefter tackade han de övriga medverkande i debatten.

Anna tackade alla och avslutade mötet.

Vill du hellre se den inspelade debatten själv så hittar du den här!

Annonser

Filmtips: Vägen till stålbadet

2013/03/28

Intervju i Ordfront TV med Stefan de Vylder, nationalekonom och författare, apropå hans senaste bok Eurokrisen (Ordfront Förlag, 2012). De Vylder diskuterar bland annat saker som “Kan man bota arbetslösheten med låga löner?”, “Varför skyller man alltid på den offentliga sektorn?” och “Stålbadet behövs inte”.

Årsmöte 24/3 med Lena Sommestad som inbjuden gäst!

2013/01/24

Socialdemokratiska EU-kritikers årsmöte äger rum söndagen den 24 mars kl. 13.30 i ABF-huset i Stockholm.

Alla medlemmar som vill och har möjlighet att delta är varmt välkomna! Ta gärna med familj och vänner som ännu inte är medlemmar.

Mötet börjar med att Lena Sommestad talar under rubriken ”Vilken ekonomisk politik ska bära Europa? Reflektioner över EU:s finanspakt”. Sedan följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen!

Seminarium: Finns det någon framtid för Euron?

2012/08/24

Söndag 9 september arrangerar Socialdemokratiska EU-kritiker tillsammans med ABF Stockholm ett seminarium med rubriken ”Finns det någon framtid för Euron”.

Kan det vara så att projektet med en gemensam valuta var dömt att misslyckas från början och handlar om mer än pensionsåldern i Grekland? Kan det vara så att krisen är så djup att Euron går i graven, och vad händer då? Välkommen till en diskussion om Eurokrisen och om det finns nån framtid för Euron med Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund och drivande i den svenska nejkampanjen i EMU-valet, och Kajsa Borgnäs, socialdemokratisk debattör. Seminariet modereras av Anna Hedh, EU-parlamentariker (S).
Kl 13.00-15.00, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.

Årsmöte och seminarium med Carl Tham

2012/03/01

Socialdemokratiska EU-kritiker håller årsmöte den 11 mars mellan klockan 13.45-16.00 i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Mötet inleds med sedvanliga årsmötes förhandlingar mellan 13.45-14.30 sedan, klockan 14.30-16.00, anordnar vi ett seminarium där Carl Tham inleder med att prata om den pågående krisen för Euron.

Alla medlemmar och andra intresserade av frågan är hjärtligt välkomna.
/Styrelsen