Posts Tagged ‘Monti II’

Brev till partistyrelsen i Socialdemokraterna

2012/06/04

Uttalande från Socialdemokratiska EU-kritikers årsmöte


Till Socialdemokratiska partistyrelsen:

Styrelsen för Socialdemokratiska Eu-kritiker vill göra partistyrelsen uppmärksam på vår syn på Europakten och att partiet borde inta en mer kritisk och modernare inställning till euron.

Stor osäkerhet råder i Europa inom euroområdet som indirekt även påverkar Sverige. Vi har all anledning att tacka en klar majoritet av svenska folket för att vi inte ingår i euroländerna. Det finns därför ingen anledning att nu ansluta Sverige till den s k Euro/finanspakten.

Vi stöder den kritiska inställningen till pakten som ledande företrädare för partiet bl. a Leif Pagrotsky tidigare framfört.

Den högerpolitik som pakten bygger på med kraftiga nedskärningar, främst i offentlig sektor, är ingen lösning för Europas folk.

Socialdemokratin måste stå upp för folkets val, att Sverige ska stå utanför emu och därmed också nykonstruerade pakter för euro-länderna.

Vi socialdemokratiska EU-kritiker är glada över partiets agerande i arbetsmarknadsutskottet om ett subsidiaritetsyttrande emot Monti II. Strejkrätten finns inskriven i ILO:s konventioner och ska inte kunna begränsasav EU. Om yttrandet inte godkänns av kommissionen måste Socialdemokraterna driva på regeringen att säga nej till förslaget i ministerrådet.

Med hopp om socialdemokratisk valvinst i EU- och de allmänna valen 2014

Socialdemokratiska EU-kritikers styrelse
genom
Anna Hedh, ordförande

Annonser

Facken: Riksdagen måste avvisa EUs förslag om inskränkt strejkrätt

2012/04/26

EU-kommissionens förslag, Monti II, inskränker den nationella strejkrätten och strider mot Sveriges internationella förpliktelser. Förslaget tar  inte hänsyn till den svenska kollektivavtals- och arbetsmarknadsmodellen och bryter mot subsidiaritetsprincipen. Det skriver de fackliga företrädarna Claes-Mikael Jonsson, LO, Johan Danielsson, LO, Ingemar Hamskär, TCO, och Samuel Engblom, TCO på Europaportalen.

Läs inlägget här –>