Posts Tagged ‘valdeltagande’

Därför är det viktigt att vinna EU-parlamentsvalet, och kryssa en EU-kritiker!

2014/02/18

Socialdemokratiska EU-kritiker är en förening med 300 socialdemokrater från hela landet. Vi arbetar för att Europa ska vara en kontinent bestående av självständiga och samarbetande stater samt med att försvara den svenska välfärdsmodellen mot EU:s favorisering av privata lösningar. För oss är det också viktigt att Sveriges riksdag ges möjlighet att kraftigt öka satsningarna mot arbetslöshet i dåliga tider. Socialdemokratiska EU-kritiker är kritiska mot att flytta mer makt till Bryssel men anser inte att Sverige ska lämna EU. Vi vill ha ett rött EU där människan sätts före marknaden och där mänskliga och fackliga och mänskliga rättigheter prioriteras.

Det finns många saker vi behöver samarbeta om över gränserna i Europa, till exempel höjda miniminivåer för exempelvis arbetsmiljö, anställningstrygghet, arbetstid och jämställdhet, men vi tycker att det är viktigt att EU lägger golv, inte bygger tak. Länder som vill ha högre ambitioner måste tillåtas ha det!

Många EU-kritiker väljer att inte rösta, det tycker vi är oerhört tråkigt. EU påverkar mer än 70 procent av alla politiska beslut som tas här hemma i Sverige. EU har en oerhörd makt, och om man avstår från att rösta ger det istället utrymme till högerextrema krafter att få makt över beslutsfattandet. Oavsett vad man tycker om EU är det därför viktigt att rösta, och för den som är kritisk till EU är det extra viktigt att lägga sin röst, och kryssa en EU-kritiker.

kryssaanna_loggaPå plats nummer fem på Socialdemokraternas valsedel till EU-parlamentsvalet återfinns Socialdemokratiska EU-kritikers ordförande Anna Hedh, den enda av 220 socialdemokrater i EU-parlamentet som röstade nej till Lissabonfördraget, den grundlag som flyttade mer makt till Bryssel. Anna kryssades in i parlamentetet 2004 och har sedan dess drivit frågan om ett mer socialt EU som fortsätter vara ett samarbete mellan självständiga stater och som höjer sina ambitioner i frågor kring fackliga och mänskliga rättigheter. Vi rekommenderar dig som är kritisk till EU och som brukar rösta på Socialdemokraterna att sätta ditt kryss på Anna. På så sätt kan vi säkerställa att det finns en aktiv EU-kritiker i EU-parlamentet. Vill ni veta mer om Anna eller bjuda in henne till något möte kan ni besöka www.kryssaanna.nu.

Socialdemokratiska EU-kritiker är en förening för socialdemokratiska partimedlemmar. Du behövs som medlem för att hjälpa till att värna demokratin genom att hålla tillbaka koncentrationen av makt till Bryssel. Bli medlem här samt följ oss på Facebook på http://facebook.com/seukritiker

Annonser