Archive for the ‘EU:s historia’ Category

Studiebok om EU och arbetarrörelsen

2004/11/15

EU lider av stora demokratiska problem och styrs av högern. den nya EU-konstitutionen löser inte dessa problem, men skapar en rad nya. Den förstärker EU:s riktning från ett samarbete mellan stater till en fullfjädrad statsbildning.

I bokens första del beskriver Peter Gustavsson hur EU i dag driver europeisk politik åt höger och hur den nya konstitutionen ytterligare stärker högerkrafterna i Europa. Han beskriver även motståndet mot konstitutionen bland vänsterkrafter runt omkring i EU.

I bokens andra del skildrar Sören Wibe EU:s historia och utveckling som ledde fram till den nya konstitutionen. Han ger en kortfattad beskrivning av huvudförändringarna i EU:s funktionssätt och visar hur Sveriges regering och riksdag i det tysta accepterar en överstatlig utveckling av EU och inte låter folket säga sitt när makten förs bort från våra folkvalda politiker. Ett särskilt kapitel beskriver bakgrunden till det så kallade tjänstedirektivet.

Denna studiebok är utgiven av Socialdemokratiska EU-kritiker med stöd av EU 2004-kommittén och riktar sig främst till studiecirklar kring den nya konstitutionen inom arbetarrörelsen.

Boken kan laddas ner som en PDF-fil här.

Annonser